Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Uppföljning

Om du av någon anledning är missnöjd med en leverantör, så är det viktigt att du agerar rätt.

Vid mindre problem kan du själv ta kontakt med leverantören. Det kan handla om någon mindre leveransförsening, felaktiga priser på fakturan eller liknande. Du kan gärna kontakta leverantören via e-post, eftersom det ibland kan vara bra att ha dokumentation.

Vid upprepade eller större problem är det bättre att kontakta Upphandlingskontoret. Vi kan då med större kraft framföra klagomålen, samtidigt som vi får en bild av hur leverantören sköter sina åtaganden inför kommande upphandlingar.

Rapportera problem med avtal till Upphandlingskontoret

 

Vilken kommun arbetar du på? * (obligatorisk)
Vilken kommun arbetar du på?


Önskar du återkoppling från Upphandlingskontoret på detta ärende? * (obligatorisk)
Önskar du återkoppling från Upphandlingskontoret på detta ärende?