Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Kvalitetssäkring

Upphandlingskontoret kan hjälpa dig att kvalitetssäkra ditt förfrågnings­underlag eller anbudsutvärdering.

Vi hjälper dig att kvalitetssäkra ditt förfrågningsunderlag inför upphandlingen. Vi kan också hjälpa dig att kvalitetssäkra anbudsutvärdering innan tilldelningsbeslut fattas.

Upphandlingskontoret kan också hjälpa till att bearbeta förfrågningsunderlaget eller anbudsutvärderingen efter kvalitetssäkringen.

OBS! För Östersunds kommun ingår kvalitetssäkring i alla upphandlingar och ingår därför redan i priset.

Beställ hjälp med kvalitetssäkring

Gå till sidan Beställ Upphandlingskontorets tjänster

Priser

1050 kronor i timmen.