Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Beställ Upphandlingskontorets tjänster

Här kan du som tillhör någon av medlemskommunerna inom Gemensam Nämnd för Upphandling beställa Upphandlingskontorets tjänster.

Pris

1050 kronor i timmen.

Beställ uppdragsupphandling

Via e-tjänsten kan du beställa uppdragsupphandling från Upphandlingskontoret. När vi mottagit din uppdragsbeskrivning blir du kontaktad av den tilldelade upphandlaren.