Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Uppdragsupphandling

En uppdragsupphandling innebär att Upphandlingskontoret genomför en specifik upp­handling på uppdrag av en exempelvis en förvaltning inom en av medlemskommunerna.

Upphandlingen bedrivs som ett projekt där någon av Upphandlingskontorets upphandlare är projektledare. Upphandlingskontoret ansvar för - att tillsammans med ansvarig kontaktperson hos uppdragsgivaren, upprätta en upphandlingsgrupp för genomförande av upphandlingen.

Uppdragsgivaren är delaktig i hela upphandlingsprocessen - allt från utformning av krav­specifikation, förfrågningsunderlag, anbudsutvärdering, val av leverantör/er, avtalsskrivning, arkivering samt diarieföring av handlingar i upphandlingsärendet.

Beställ uppdragsupphandling

Gå till sidan Beställ Upphandlingskontorets tjänster

Priser

1050 kronor i timmen.