Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Så fungerar avtalskatalogen

Upphandlingkontoret använder sig av en avtalskatalog från Mercell. Där finns alla befintliga ramavtal samlade.

Intern avtalskatalog för respektive kommun

Det finns en intern avtalskatalog för respektive medlemskommun. Kontakta din kommuns upphandlingsansvarige för information om var du hittar er interna avtalskatalog.

Sök i den interna avtalskatalogen

Du kan använda avtalskatalogens sökfunktion för att leta bland de olika avtalen. Du kan exempelvis söka på produkt, tjänst, leverantörens namn, avtalsnamn eller avtalsområde.

Skärmurklipp på avtalskatalogen sökfunktionFörstora bilden

Du kan också välja att söka specifikt under just "Avtal", "Leverantör" eller "Avtals­områden" genom att välja någon av dessa undersidor.

Sök därefter med hjälp av sökfältet på respektive sida.

Skärmurklipp som visar valen Leverantör och Avtalsområden i AvtalskatalogenFörstora bilden

Information om respektive avtal

För varje avtal finns det en beskrivning av avtalet, information om leverantören, hur du beställer, eventuell kontaktperson hos leverantören, kontaktperson hos kommunen samt eventuella bilagor som hör till avtalet.

Skärmurklipp som visar var informationen för respektive avtal finns i Avtalskatalogen

Publik avtalskatalog

Det finns också en publik avtalskatalog för varje kommun som vem som helst kan ta del av. Här hittar du dock inga detaljer om avtalen som är tecknade utan bara avtalens namn, leverantör och kort beskrivning.

Frågor om avtalskatalogen

Vid frågor om avtalskatalogen, kontakta oss på Upphandlingskontoret.