Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Ramavtalsupphandling

Ett ramavtal är som namnet antyder något som talar om vilka ramvillkor som gäller för avtalet.

Du som inköpare ska kunna beställa från en leverantör till fastställda priser och villkor, utan att själva behöva göra egna tidskrävande upphandlingar. Detta ger i sin tur stora besparingar i både tid och administrativa kostnader för Jämtlands län.
I Jämtlands län har Upphandlingskontoret uppdraget att teckna ramavtal inom olika områden (produkter och tjänster) där det finns ett gemensamt behov, exempelvis kontorsmaterial.

Ramavtalen skapar trygghet för såväl kunden som leverantören. Med väl genomförda och samordnade upphandlingar sparar vi tid, pengar och resurser vilket kommer alla till godo som handlar på ramavtalen.