Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Så kan Upphandlingskontoret hjälpa dig

Upphandlingskontoret kan hjälpa dig med ett flertal olika saker som rör upphandling.

Ramavtalsupphandling

 Ett ramavtal är som namnet antyder något som talar om vilka ramvillkor som gäller för avtalet.

Uppdragsupphandling

En uppdragsupphandling innebär att Upphandlingskontoret genomför en specifik upp­handling på uppdrag av en exempelvis en förvaltning inom en av medlemskommunerna.

Direktupphandling

Rutinerna för hur du genomför en direkt­upphandling skiljer sig åt mellan medlems­kommunerna. Men här får du generella råd och tips på vad du bör tänka.

Marknadsanalyser

En marknadsanalys behövs för att skaffa sig kunskap om vad marknaden erbjuder och vilka leverantörer som finns. Marknadsanalysen bör genomföras i god tid innan upphandlingen inleds.

Kvalitetssäkring

Upphandlingskontoret kan hjälpa dig att kvalitetssäkra ditt förfrågnings­underlag eller anbudsutvärdering.

UPPFÖLJNING

Om du av någon anledning är missnöjd med en leverantör, så är det viktigt att du agerar rätt.

Gå direkt till beställningssidan

Beställ Upphandlingskontorets tjänster

Samarbetsparter Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun Jamtli Härjegårdar Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund Krokomsbostäder Vatten och miljöresurs Bergs hyreshus
Samarbetsparter