Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Dynamiskt inköpssystem (DIS) för beställare

Här kan du läsa mer om dynamiskt inköpssystem (DIS) och hur du som beställare använder dig av DIS.

Vad är ett dynamiskt inköpssystem?

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling, och liknar en vanlig upphandling men är en snabbare process. Ett DIS är öppet för nya leverantörer under hela systemets giltighetstid och den upphandlande organisationen kan marknadsföra sitt DIS löpande för att få in fler lämpliga leverantörer i systemet. Det är ett flexibelt system som också ökar möjligheterna att få in nya produkter och lösningar, på marknader som till exempel är under snabb utveckling eller föränderlig.

DIS gör det möjligt för en upphandlande organisation att få tillgång till ett brett urval av leverantörer, och på så sätt utnyttja konkurrensen på bästa sätt vid inköp av sådant som köps regelbundet.

E-tjänst för avrop på DIS

Nedan följer en länk till den e-tjänst som ni beställare använder för att skicka in er beställning till oss. E-tjänsten hjälper dig igenom processen steg för steg.

Vid behov vid t.ex. kompletteringar av information eller omfattning kommer vi kontakta er innan avropet skickas ut. I e-tjänsten kommer det framgå vilka uppgifter som behövs av er beställare inför ett avrop på DIS:et.

Sedan skickar vi ut den till samtliga leverantörer i angivet DIS, och återkommer till er efter anbudstidens utgång.

https://eservice.ostersund.se/avrop Länk till annan webbplats.

Lathund för beställare gällande e-tjänst: Pdf, 173.8 kB.

DIS livsmedel annonserat

Upphandlingskontoret har annonserat ett DIS inom livsmedel.

Följande kategorier omfattas av DIS:et:
Kött, chark, fisk, frukt och grönt, ägg, sylt och honung.

OBS! Kom ihåg att en leverantör måste vara kvalificerad för den aktuella kategorin innan denne får lämna anbud. Kvalificerar sig leverantören efter att ett annonserat avrop skickats ut, får denne alltså inte lämna anbud på det specifika avropet.

Länk till annonserat DIS Livsmedel:

https://www.opic.com/upphandling/dis-livsmedel-(upphandlingskontoret-ostersund)-aid4f1c0750197bf6c462e404328ab21f71/?q=DIS%20Livsmedel&p=1 Länk till annan webbplats.