Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Detta gäller i just din kommun

Här hittar du information kring vad som gäller i just din kommun.

Bergs kommun

Under 2016 handlade Bergs kommun för cirka 212 miljoner kronor.

Läs mer på www.berg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Berg

Jörgen Kristoffersson
0687-161 56

Bräcke kommun

Bräcke är en liten kommun och vi söker gärna de ekonomiska fördelar som samordnade upphandlingar kan ge – gemensamt i länet, via SKL Kommentus Inköpscentral med flera.

Vi har lagt ut en relativt hög andel av vår verksamhet på entreprenad, exempelvis teknisk drift och underhåll, sophämtning, byggverksamhet, städning och matproduktion till skola och äldreomsorg. Vi ser gärna fler lokala leverantörer och försöker förenkla så att lokala aktörer tycker det är intressant att lämna anbud.

Läs mer på www.bracke.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Bräcke

Camilla Samuelsson
0693-161 24

Härjedalens kommun

Härjedalens kommun handlade varor, tjänster och entreprenader för 247 miljoner kronor 2015. Det handlar om både stora och små upphandlingar. Vi ska så långt som möjligt göra upphandlingar som ger företagarna i Härjedalen möjlighet att medverka. Det ska vi göra genom att med gott omdöme utveckla vårt inköpsarbete och utmana regelverket. Därmed inte sagt att vi kommer att ge avkall på kommunens och våra verksamheters behov och krav gällande inköp av varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingskontoret har en viktig roll i detta utvecklingsarbete.

Läs mer på www.herjedalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Härjedalen

Hans Svensson
0680-161 89

Krokoms kommun

I Krokoms kommun finns livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokom är en jakt- och fiskekommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme.

Den fortsatta utbyggnaden av bostäder vid Sånghus­vallen i Ås och Sandnäsets sjöstad i Dvärsätt, liksom företagens vilja att satsa vid Åsbackens industri- och handelsområde, visar att Krokoms kommun har ett gynnsamt läge inför kommande år.

Krokoms kommun köper varor, tjänster och entre­prenader till ett värde av ca 235 miljoner kronor per år. Ett arbete med att införa en tydligare inköpsorganisation påbörjas under 2017.

Läs mer på www.krokom.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Krokom

Linda Näsén
0640-164 37

Ragunda kommun

Läs mer på www.ragunda.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Ragunda

Kevin Hoflin
0696-68 20 00

Strömsunds kommun

Strömsunds kommun har en folkmängd på strax under 12 000 personer och är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner. Med sina 106 kvadratmil är Strömsund till ytan Sveriges sjätte största kommun och har fem väl utspridda tätorter med kommunal verksamhet.

Strömsunds kommun köper varor, tjänster och entre­prenader till ett värde av cirka 200 miljoner kronor per år. Det finns en inköpsorganisation med cirka 200 utbildade och kontinuerligt informerade utsedda beställare och köptroheten mot upphandlade ramavtal ligger normalt på 90-97 procent.

Läs mer på www.stromsund.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Strömsund

Camilla Hulkki
0670-167 43

Åre kommun

I Åre handlar mycket om en livsstil. Passion för skid­åkning, cykling, fjället och inte minst livet och kulturen runt detta. I Åre finns pulsen och ett stort utbud av restauranger med klass, tävlingar, event och skönt häng.
Men vår kommun är mycket mer än så. Här finns även lugnet, den storslagna naturen, det genuina och känslan av utrymme och ro. Värden som du helt enkelt inte kan köpa för pengar. Hela kommunen ska leva för alla orter är viktiga för oss och vi jobbar för att servicen ska fungera oavsett var du väljer att bo.

Åre kommun följer som all offentlig verksamhet, EU:s direktiv och Svensk lag när det gäller inköp av varor, tjänster och entreprenader. Är du leverantör som vill sälja varor och tjänster till kommunen eller bara presentera företaget, så är du välkommen att ta kontakt så vi får diskutera affärsmöjligheter.

Läs mer på: www.are.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Åre

Ingrid Persson
0647-161 87

Lina Bengtsson
0647-161 89

Östersunds kommun

I avtalet mellan Östersunds kommun och Upphandlings­kontoret ingår att Upphandlingskontoret kvalitetsgranskar alla upphandlingar utan extra kostnad.

Alla upphandlingar inom Östersunds kommun som överstiger 100 000 kronor ska diarieföras.

Vid alla upphandlingar inom Östersund kommun ska kommunens miljöpolicylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beaktas.

Östersunds kommuns interna avtalskatalog hittar du som medarbetare på Insidan > Stöd i arbetet. 

Läs mer på www.ostersund.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Östersund

Björn Strindlund
063-14 32 12

Härjegårdar Fastighet

Härjegårdar Fastighets AB är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att främja bostadsförsörjningen i Härje­dalens kommun samt förvalta verksamhetslokaler. I egen regi upphandlar vi entreprenader och fastighets­relaterade tjänster, övrigt införskaffas via olika former av upphandlingssamverkan. Totalt upphandlar vi för cirka 30 miljoner kronor per år.

Läs mer på www.harjegardar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Härjegårdar Fastighet

Barbro Långström
0680-169 56

Krokomsbostäder

Kontaktperson Krokomsbostäder

Kenneth Karlsson
0640-164 61

Stiftelsen Jamtli

Jamtli – ett museum som inget annat! Här finns
alltid något att se och göra. Varje dag, året om, inomhus och utomhus – för hela familjen.

Läs mer på www.jamtli.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson Jamtli

Anders de Sinegube
070-681 42 21

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund är ett kommunalförbund vars uppdrag är att tillhandahålla och ansvara för medlemskommunernas gymnasiala utbildningar, samt vuxenutbildning. Utbildningarna är spridda på sex olika orter i medlemskommunerna Bräckelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Krokomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ragunda länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch Östersundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Förbundet leds av en politiskt tillsatt direktion, har cirka 550 anställda och omsätter ungefär 500 miljoner kronor.

Läs mer på www.jgy.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson JGY

Åsa Mannerstål
010-490 24 36

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund är ett kommunal­förbund bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Vår verksamhetsstrategi är att identifiera risker, förhindra olyckor och medverka till att skapa en miljö där människor känner sig trygga. Vi upplever samarbetet med upphandlingskontorets personal mycket positivt och den breda kompetensen och stora erfarenheten hos upphandlarna skapar en trygghet hos oss när vi behöver stöttning i olika upphandlingsfrågor.

Läs mer på www.rtjamtland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson JRF

Monica Hult
063-14 80 22

Samarbetsparter Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun Jamtli Härjegårdar Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund Krokomsbostäder
Samarbetsparter