Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Detta gäller i just din kommun

Här hittar du information kring vad som gäller i just din kommun.

Bergs kommun

Under 2016 handlade Bergs kommun för cirka 212 miljoner kronor.

Läs mer på www.berg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson Berg

Jörgen Kristoffersson
0687-161 56

Bräcke kommun

Det finns en guide för inköp för dig som beställare. Guiden visar steg för steg hur du ska tänka när du ska göra ett inköp. De olika stegen omfattar även kommunens policy och rutiner för direktupphandling. All information som du som beställare behöver finns samlad på kommunens intranät under avsnittet för dig som hanterar upphandling och inköp.

Kontaktperson Bräcke

Linda Olofsson
0693-161 14

Härjedalens kommun

Härjedalens kommun handlade varor, tjänster och entreprenader för 247 miljoner kronor 2015. Det handlar om både stora och små upphandlingar. Vi ska så långt som möjligt göra upphandlingar som ger före­tagarna i Härjedalen möjlighet att medverka. Det ska vi göra genom att med gott omdöme utveckla vårt inköpsarbete och utmana regelverket. Därmed inte sagt att vi kommer att ge avkall på kommunens och våra verksam­heters behov och krav gällande inköp av varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingskontoret har en viktig roll i detta utvecklingsarbete.

Läs mer på www.herjedalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson Härjedalen

Hans Svensson
0680-161 89

Krokoms kommun

Krokoms kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader till ett värde av cirka 300 miljoner kronor per år. Kommunen har en egen upphandlings- och inköpsavdelning samt utsedda inköpssamordnare och certifierade inköpare. Det är enbart certifierade inköpare som får göra beställningar i respektive verksamhet. Kommunen arbetar även med kategoristyrning.

För mer information se kommunens intranät Krokus eller kontakta upphandlings- och inköpsavdelningen via upphandling@krokom.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson Krokom

Linda Näsén
0640-164 37

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Strömsunds kommun är organiserad med egen inköp- och upphandlingsfunktion under teknik- och serviceförvaltningen men vi samarbetar med Upphandlingskontoret inom de avtalsområden som de flesta har behov av. Kommunen har ca 250 beställare och har e-handelssystem för att hantera beställningar och fakturor. Mer information hittar du på intranätet: https://intranat.stromsund.se/ Länk till annan webbplats.

Kontaktperson Strömsund

Camilla Hulkki
0670-167 43

Åre kommun

Läs mer på www.are.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som medarbetare i Åre kommun hittar du inköpsinformation och stöddokument på Intranätet > Stöd & service > Inköp.

Kontakt Åre

inkopsavdelningen@are.se
0647-161 00

Östersunds kommun

I avtalet mellan Östersunds kommun och Upphandlings­kontoret ingår att Upphandlingskontoret kvalitetsgranskar alla upphandlingar utan extra kostnad. Har du gjort ett eget upphandlingsunderlag ska du skicka det till info@upphandlingskontoret.se med cc till Östersunds kontaktperson.

Alla upphandlingar inom Östersunds kommun som överstiger 100 000 kronor ska diarieföras.

Östersunds kommuns interna avtalskatalog hittar du som medarbetare på Insidan > Stöd i arbetet. 

Läs mer på www.ostersund.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson Östersund

Kristina Holmblad
063-14 47 28

Härjegårdar Fastighet

Härjegårdar Fastighets AB är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att främja bostadsförsörjningen i Härje­dalens kommun samt förvalta verksamhetslokaler. I egen regi upphandlar vi entreprenader och fastighets­relaterade tjänster, övrigt införskaffas via olika former av upphandlingssamverkan. Totalt upphandlar vi för cirka 30 miljoner kronor per år.

Läs mer på www.harjegardar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson Härjegårdar Fastighet

Eva Kröjs
0680-169 68

Krokomsbostäder

Krokomsbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Krokoms kommun. Vi äger och förvaltar cirka 1 228 bostäder och cirka 23 000 kvadratmeter lokaler, till detta har vi uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler om cirka 100 000 kvadratmeter.

Läs mer på www.krokomsbostader.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Krokomsbostäder


0640-161 00

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund är ett kommunalförbund vars uppdrag är att tillhandahålla och ansvara för medlemskommunernas gymnasiala utbildningar, samt vuxenutbildning. Utbildningarna är spridda på sex olika orter i medlemskommunerna Bräcke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Krokom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Ragunda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Förbundet leds av en politiskt tillsatt direktion, har cirka 550 anställda och omsätter ungefär 500 miljoner kronor.

Läs mer på www.jgy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson JGY

Vik. Johan Jonsson
010-490 24 35

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund är ett kommunal­förbund bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Vår verksamhetsstrategi är att identifiera risker, förhindra olyckor och medverka till att skapa en miljö där människor känner sig trygga. Vi upplever samarbetet med upphandlingskontorets personal mycket positivt och den breda kompetensen och stora erfarenheten hos upphandlarna skapar en trygghet hos oss när vi behöver stöttning i olika upphandlingsfrågor.

Läs mer på www.rtjamtland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson JRF

Monica Hult
063-14 80 22

Stiftelsen Jamtli

Jamtli – ett museum som inget annat! Här finns
alltid något att se och göra. Varje dag, året om, inomhus och utomhus – för hela familjen.

Läs mer på www.jamtli.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner Jamtli

Maria Carlsson 

Anna Ståhl

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen

Vatten och Miljöresurs är ett kommunalt bolag som ägs av Bergs och Härjedalens kommuner. Vatten och Miljöresurs omsätter ca 110 miljoner och har 70 medarbetare.

Läs mer på www.vattenmiljoresurs.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Vatten och miljöresurs


010-25 15 315