Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

8. Uppföljning

Alla berörda avsätter tid för utvärdering och uppföljning av avtalet.

Under avtalstiden sker uppföljning av avtalet. Då utvärderar Upphandlingskontoret, tillsammans med beställare och leverantörer, hur arbetet med avtalet gått. Uppföljning och utvärdering är ett viktigt verktyg för att lägga grunden för kommande upphandlingar.

Navigering Föregående Tillbaka till översikt