Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

5. Anbudsutvärdering

Beställaren prövar varje inkommet anbud mot kraven som ställts i upphandlingsdokumentet. Anbudsutvärderingen omfattar kvalifice­ring och utvärdering.

Vid utvärdering av anbuden utvärderar Upphandlingskontoret om anbuden uppfyller de krav på leverantören och varan/tjänsten som specificerats i upphandlingsdokumentet. I upphandlingsdokumentet har också angetts om det är det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt, eller det som har lägst pris som ska antas. Inga nya eller ytterligare kvalificerings - och/eller utvärderingskriterier än de som återfinns i upphandlingsdokumentet får tillkomma. Absolut sekretess råder fortfarande.

Navigering Nästa Föregående Tillbaka till översikt
Samarbetsparter Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun Jamtli Härjegårdar Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund Krokomsbostäder Vatten och miljöresurs Bergs hyreshus
Samarbetsparter