Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

7. Avtalstecknande

Avtal tecknas mellan beställare och leverantör.

Avtalsteckning kan ske när beslut om tilldelning fattats och tidsfristen för avtalsspärren löpt ut. Avtalet ingås genom att behöriga företrädare för bägge parter undertecknas med e-signatur. Först när den antagna leverantören signerat avtalet är accepten bindande.

Navigering Nästa Föregående Tillbaka till översikt