Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

7. Avtalstecknande

Avtal tecknas mellan beställare och leverantör.

Avtalsteckning kan ske när beslut om tilldelning fattats och tidsfristen för avtalsspärren löpt ut. Avtalet ingås genom att behöriga företrädare för bägge parter undertecknar avtalet i två likalydande exemplar. Först när den antagna leverantören skrivit under avtalet är accepten bindande.

Navigering Nästa Föregående Tillbaka till översikt
Samarbetsparter Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun Jamtli Härjegårdar Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund Krokomsbostäder Vatten och miljöresurs Bergs hyreshus
Samarbetsparter