Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

1. Planering

I planeringsfasen lägger beställaren grunden för hela upphandlingen. Här undersöker beställaren ofta marknaden och har kontakter med leverantörer.

I planeringsfasen läggs grunden för upphandlingen genom att Upphandlingskontoret samlar in uppgifter om till exempel tidigare volymer som köps in av den för den planerade upphandlingen aktuella varan eller tjänsten. Upphandlingskontoret tar även kontakt med sakkunniga inom området, samt leverantörer, för att undersöka vilka krav som bör ställas på varan eller tjänsten. Upphandlingskontoret tar också ställning till vilken form av upphandling som passar för upphandlingen, till exempel beroende på vilket värde upphandlingen beräknas uppgå till.

Navigering Nästa Tillbaka till översikt