Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

3. Annonsering och anbudstid

Beställaren annonserar sina upphand­lingar och talar om vilka regler som gäller i annonsen. Leverantören får också veta vad som händer under anbudstiden.

Annonseringsfasen regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU), i vilken det framgår vilka tidsfrister som gäller för att lämna anbud. Gemensamt för alla annonser är att de måste uppfylla de upphandlingsrättliga principerna och således uppfylla kraven på likabehandling och proportionalitet.

Vid upphandlingarna under tröskelvärdet (2 389 585 kronor, 2024) ska annonser innehålla minst:

  • Uppgifter om föremålet för upphandlingen
  • Kontaktuppgifter till den upphandlade myndigheten

Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå:

  • Hur anbud får lämnas
  • Vilken dag då anbudet senast ska ha kommit in
  • Till vilken dag anbudet ska vara bindade

Vid urvalsförfarande ska det dessutom framgå:

  • Hur anbudsansökan ska lämnas in
  • Den dag ansökan senast ska ha kommit in.

Alla upphandlingar över tröskelvärdet annoseras i hela EU.

Upphandlingskontoret använder sig av den elektroniska databasen Mercell länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att annonsera upphandlingar. Alla frågor som uppkommer från eventuella anbudsgivare under annonseringstiden ska även de ställas i det digitala verktyget, och alla frågor och svar är publika och kan således ses av alla som är intresserade av upphandlingen, detta för att förhindra att någon leverantör fått mer information än någon annan.

Navigering Nästa Föregående Tillbaka till översikt