Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

4. Öppning

Beställaren öppnar de inkomna anbuden.

Inga anbud får öppnas innan anbudstiden gått ut (19 kap 17§ LOU). När anbudstiden gått ut ska minst två personer från Upphandlingskontoret närvara vid anbudsöppningen, vilken ska ske så snart som möjligt efter anbudstidens slut. Anbudsgivarna får inte delta vid öppningen, men de får begära att en person utsedd av Handelskammaren närvarar (kostnaden för det betalas av anbudsgivaren).

En grundregel är att alla kompletta anbud som kommit in i rätt tid ska prövas. Absolut sekretess råder fortfarande och ingen information om vilka leverantörer som lämnat anbud får ges ut.

Navigering Nästa Föregående Tillbaka till översikt
Samarbetsparter Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun Jamtli Härjegårdar Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund Krokomsbostäder Vatten och miljöresurs Bergs hyreshus
Samarbetsparter