Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

6. Tilldelningsbeslut

Beställaren meddelar sitt val av leverantör. Leverantören får samtidigt information om sin rätt att begära överprövning.

Tilldelningsbeslutet, det vill säga meddelandet om vilket eller vilka företag som vunnit upphandlingen, meddelas skriftligt och innehåller information om vald leverantör, skälen till beslutet samt information om avtalsspärrens längd (minst 10 dagar då aviseringen sker elektroniskt). Upphandlingskontoret kommunicerar tilldelningsbeslut digitalt via Tendsign.

Under avtalsspärrens tid har leverantörer som anser att upphandlingsprocessen inte gått riktigt till rätt att begära överprövning. Om upphandlingen överprövas förlängs avtalsspärren fram till dess att ärendet är prövat i förvaltningsrätten.

Navigering Nästa Föregående Tillbaka till översikt