Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Se gällande avtal

Här hittar du medlemskommunernas avtalskataloger innehållande deras nu gällande avtal.

Observera att avtalskatalogerna inte är heltäckande. Kommunerna kan alltså ha gällande avtal som inte finns med i katalogen.