Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

När avtal tecknats

Efter eventuell avtalsspärr tecknas avtal med kommande leverantör. När avtal tecknats övergår vi till att förvalta avtalet. Avtalet kommer att följas upp och utvärderas över tiden, bland annat avseende leveransen och att överenskomna produkter, varor eller tjänster lever upp till ställda krav i upphandlingen.

E-handel

Kommunerna i Jämtland arbetar succesivt med att förbättra sina möjligheter till elektronisk handel. Grunden för elektronisk fakturering bygger på offentlig sektors standard, SFTI Svefaktura. För ytterligare information hänvisas till respektive kommuns hemsida.

Ni kan hitta ytterligare information standarden på följande sidor: