Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Till alla företagare i länet som tillhandahåller lokaler för möten och konferenser!

Vill ni ha möjlighet att göra affärer med våra kommuner i länet och hyra ut era lokaler när behov uppstår för möten och konferenser? Upphandlingskontoret inrättar i samarbete med 7 av kommunerna i länet ett dynamiskt inköpssystem som är öppet för alla leverantörer.

Se mer information i PDF Pdf, 731.7 kB.


Närbild på två personer som gör handslag