Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Information dynamiskt inköpssystem (DIS)

Inför kommande DIS kommer Upphandlingskontoret lägga upp löpande information om DIS och om hur du som leverantör kvalificerar dig, och kan lämna anbud i systemet.

Håll utkik under fliken Leverantör för mer information eller kontakta Upphandlingskontoret.

Närbild på två personer som gör handslag