Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Nytt avtal för lås och låstjänster

Från och med 1 februari 2023 finns ett nytt avtal för lås och låstjänster.

Leverantörer för kommunerna Berg, Bräcke, Ragunda, Strömsund, Krokom och Östersund samt Bergs Hyreshus AB, Jämtlands Gymnasieförbund, Vatten och miljöresurs och Krokomsbostäder är enligt rangordning:

  1. Byggbeslag Lås & Säkerhet (OBS! Tills dess att denna leverantör har en godkänd auktorisation för mekaniska lås ska avrop ske från leverantör nummer 2. När Byggbeslag Lås & Säkerhet har en godkänd auktorisation uppdaterar vi avtalet i Avtalskatalogen.)
  2. Fresks Försäljning AB

Vid inköp av elektroniska passersystem till Krokoms och Östersunds kommuner samt JGY och Krokomsbostäder är rangordningen:

  1. Byggbeslag Lås & Säkerhet
  2. JT Security
  3. Fresks Försäljning AB

Frågor besvaras av Maria Kalitta, 063-14 34 06, maria.kalitta@upphandlingskontoret.se

I Avtalskatalogen hittar du mer information om det färdiga avtalet.

Närbild på två personer som gör handslag