Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Nya avtal för att hyra fordon

Från och med den 1 augusti 2018 gäller nya avtal när du hyr fordon i ett till fem dygn.

När du hyr fordon på din egna ort så vänder du dig till Reveljen AB.

Avtalet gäller för kommunerna Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund och Östersund samt Jämtlands Gymnasieförbund, Krokomsbostäder AB och Jamtli - länsmuseum i Jämtlands län.

När du hyr fordon med leverans till större orter i resten av Sverige vänder du dig till Mabi AB. Med större orter menas till exempel: Västerås, Motala, Karlstad, Uppsala, Umeå, Sundsvall, Luleå, Malmö och Lund. 

Avtalet gäller för kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Strömsund och Östersund samt Jämtlands Gymnasieförbund, Krokomsbostäder AB och Jamtli - länsmuseum i Jämtlands län.

Frågor besvaras av Gustaf Danielsson, 063-14 33 14.

Närbild på två personer som gör handslag
Samarbetsparter Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Östersunds kommun Jamtli Härjegårdar Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund Krokomsbostäder Vatten och miljöresurs Bergs hyreshus
Samarbetsparter